Updates

16/5/2024

Update: voortgang procedure en benoeming nieuwe voorzitter

Lees hier meer over de voortgang van de procedure.

Lees verder
23/1/2024

Aankondiging in opdracht van de rechtbank Amsterdam

Lees hier de aankondiging in opdracht van de rechtbank Amsterdam.

Lees verder
23/1/2024

Update: tussenuitspraak Stichting NUON-Claim tegen Vattenfall en belangrijke mededeling

Lees meer over het vonnis van 17 januari 2024.

Lees verder
10/11/2023

Update: vonnis ontvankelijkheid Stichting NUON-Claim tegen Vattenfall

Lees meer over het vonnis van 25 oktober 2023.

Lees verder
13/2/2023

Update: tussenvonnis 1 februari jl.

Lees meer over het tussenvonnis van 1 februari 2023.

Lees verder
19/12/2022

Update verloop zitting d.d. 19 december jl.

De eerste zitting op 19 december j. is goed verlopen. De rechtbank heeft partijen beloofd op 1 februari of uiterlijk 14 februari 2023 een vonnis te wijzen.

Lees verder
3/11/2022

Definitieve zittingsdatum en uitnodiging

De reactie van Vattenfall is inmiddels in de vorm van een Conclusie van Antwoord ontvangen.

Lees verder
8/9/2022

Eerste ontwikkelingen in de procedure

Sinds het uitbrengen van de dagvaarding is Vattenfall, zoals dat officieel heet, in de procedure verschenen.

Lees verder
8/9/2022

Ontwikkelingen in de procedure

Lees hier over de ontwikkelingen in de procedure tegen Vattenfall.

Lees verder
31/3/2022

De procedure is gestart

Sinds vandaag loopt de procedure tegen Vattenfall bij de rechtbank.

Lees verder
31/3/2022

Persbericht dagvaarding Vattenfall

Stichting Nuon-Claim dagvaardt Vattenfall (destijds Nuon) om ten onrechte in rekening gebrachte kosten.

Lees verder
31/3/2022

Stichting NUON-Claim in de media

Stichting NUON-Claim in de media.

Lees verder
23/12/2021

Vattenfall wijst opnieuw af

Vattenfall wijst opnieuw af.

Lees verder
9/12/2021

Sommatie aan Vattenfall verzonden

Sommatie aan Vattenfall verzonden.

Lees verder
31/3/2021

Aanmeldingstermijn verlengd

Aanmeldingstermijn verlengd!

Lees verder
16/11/2020

Vattenfall reageert afwijzend

Vattenfall reageert afwijzend op de brief van d.d. 19 oktober jl.

Lees verder
19/10/2020

Vattenfall ultimatum gesteld

Vattenfall ultimatum gesteld.

Lees verder
10/9/2020

Meldpunt geopend voor getuigenissen

Lees meer over het meldpunt dat geopend is voor getuigenissen.

Lees verder
10/8/2020

Reactie Vattenfall

Stichting NUON-Claim heeft Vattenfall op 10 juli 2020 aansprakelijk gesteld. Lees hier de reactie van Vattenfall.

Lees verder
13/7/2020

Vattenfall N.V. aansprakelijk gesteld door Stichting NUON Claim

Vattenfall is aansprakelijk gesteld.

Lees verder
23/6/2020

Leden Raad van Toezicht Stichting NUON-Claim benoemd

De stichting heeft 2 leden voor de Raad van Toezicht benoemd.

Lees verder
17/6/2020

Persbericht NUON-Claim

In dit persbericht wordt kort een toelichting gegeven en aandacht gevraagd voor ons initiatief.

Lees verder