De claim

Achtergrond

NUON/Vattenfall rekent dubbel

Sinds het vrijgeven van de Nederlandse energiemarkt begin deze eeuw, zijn de energiebedrijven gesplitst in energieleveranciers en netbeheerders. Sinds de splitsing ontvangen afnemers van elektriciteit met een grootverbruikaansluiting (meer dan 3x80A (ampère)) twee afzonderlijke facturen: één voor de energielevering (maandfactuur) van de energieleverancier en één van de netbeheerder voor het beheer van het electriciteitsnet.

Vattenfall (voorheen: NUON) is een bekende Nederlandse energieleverancier. Vóór 2002 was zij zelf tevens netbeheerder. Aan sommige zakelijke grootverbruikklanten brengt Vattenfall naast het tarief voor elektriciteitslevering nog steeds een vergoeding voor het maximale gebruik van de capaciteit van de aansluiting in rekening. Dat is een vergoeding die bij het netbeheer hoort en ook door de netbeheerder in rekening wordt gebracht. Deze klanten betalen deze vergoeding dus dubbel, ofwel zij betalen een bedrag zonder dat daar een dienst tegenover staat.

Omdat het slechts één post op de specificatie van de electriciteitsrekening betreft en de post nogal technisch is geformuleerd ('vergoeding gecontr. vermogen'), hadden veel klanten dat niet door. Zij hebben deze vergoeding jarenlang ten onrechte aan NUON/Vattenfall betaald. De schades per klant variëren van enkele duizenden tot vele tienduizenden euro's, afhankelijk van de aansluiting en het aantal jaren dat men de vergoeding heeft betaald. Onder de gedupeerden bevinden zich naast veel kleine bedrijven diverse non-profit organisaties zoals sportclubs, musea, theaters, studentenverenigingen en belangenstichtingen.