De claim

Tijdlijn

Tijdlijn

Alles op een rijtje

Voor 1998

Het regionale Energiebedrijf of GEB verzorgt als monopolist de energievoorziening. Zij voert zowel de levering als netbeheertaken uit. Nuon is het GEB voor de provincies Noord-Holland, Gelderland, Friesland en Flevoland.

1998 - 2001

1998 – De Elektriciteitswet 1998 treedt in werking. Deze wetswijziging moet gaan zorgen voor de overgang van een gemonopoliseerde markt naar een vrije markt. Daardoor wordt een splitsing gecreëerd tussen bedrijven en elektriciteit leveren en netbeheerders. Dit gebeurt stapsgewijs.
1 juli 2001 – Er ontstaat een vrije markt voor kleingebruikers (consumenten met een aansluiting minder dan 3x80 Ampère)

2002 - 2008

2002– Grootverbruikers (bedrijven met een aansluiting vanaf 3x80 Ampère) gaan over naar een vrije markt en krijgen de mogelijkheid om zelf hun elektriciteitsleverancier te kiezen. Nuon wordt gesplitst: Nuon wordt energieleverancier en Continuon wordt netbeheerder. Nuon mag alleen nog kosten voor levering van energie in rekening brengen.

2002 - heden – Nuon blijft 'slapende' klanten extra kosten factureren onder de naam 'vergoeding gecontr. vermogen', een post die is voorbehouden aan netbeheerders. Klanten die niet overstappen merken het verschil niet met andere leveranciers, omdat zij die ervaring niet hebben.

2008 - Nuon kondigt een splitsing aan van het bedrijf in een netwerkbedrijf en een productie- en leveringsbedrijf. Continuon was deel van Nuon maar gaat nu verder als zelfstandig bedrijf. Continuon wordt vanaf 15 november 2008 onder de naam Liander onderdeel van Alliander.

2009 - 2018

2009 – Nuon wordt voor 9 miljard overgenomen van de Nederlandse gemeenten en provincies overgenomen door het Zweedse Vattenfall.

2010 – Nuon geeft een eerste verklaring voor de dubbele kostenpost. De netbeheerder brengt dit vermogen in rekening voor het netbeheerder. Nuon factureert de post, omdat op basis van dat afgesproken vermogen energie wordt ingekocht en een behoefteplanning worden gemaakt.

2018 - Nuon treft schikkingen met klanten die procedures starten over de kostenpost. De hoogte van de schikkingen wordt gerelateerd aan de kostenpost.

2019 - Heden

2019– Nuon wordt ook in naam Vattenfall. De naam Nuon verdwijnt als handelsnaam.

2020– De stichting NUON-Claim wordt opgericht. In haar eerste persbericht op 17-06-2020 vraagt Stichting Nuon-Claim aandacht voor de kwestie. 'Slapende' klanten worden wakker.

Tijdlijn

Alles op een rijtje

Voor 1980

1962 – De eerste SBI’s werden geplaatst.

1964 – Eerste ontwikkeling en productie van met zoutoplossing gevulde borstimplantaten.

1976 – In de USA worden SBI’s geclassificeerd als hulpmiddelen met een matig risico (klasse II) en moeten voldoen aan algemene controles en prestatienormen.

1980-1990

1980′s – Zorgen over de relatie tussen met name siliconen gevulde SBI’s en ernstige gezondheidsproblemen zoals borstkanker en systemische bindweefselaandoeningen zoals lupus, sclerodermie en reumatoïde artritis. Herclassificatie tot klasse III (hoogste risico) en oproep aan fabrikanten om gegevens te verstrekken waaruit blijkt dat de SBI’s veilig zijn.

1986 – Introductie van de BIOCELL SBI’s door McGhan, een rechtsvoorganger van Allergan.

1990-2000

1992 – FDA verbiedt het gebruik van (nieuwe) met siliconengel gevulde SBI’s in de USA voor cosmetische doeleinden. Voor reconstructie blijven deze SBI’s toegestaan.

1993 – SBI’’s vallen in Europa voortaan onder richtlijn medische hulpmiddelen (Richtlijn93/42/EEG). SBI’s vallen onder in de hoogste risicoklasse (III) en behoeven een CE-markering ("Conformité Européenne"). Cosmetisch gebruik siliconen SBI’s blijft toegestaan.

1994 - Dow Corning, 's werelds grootste implantaatfabrikant in die tijd, betaalt een schikking van $ 3,2 miljard voor 12.000 gedupeerden, maar gaat in 1995 alsnog failliet vanwege resterende rechtszaken.

1998 – Introductie SBI’s met cohesieve gel (of zelfs al eerder CHECK).

1999 – Het Institute of Medicine (IOM) en de Gezondheidsinspectie (IGJ) publiceren rapporten van de gepubliceerde literatuur over SBI’s. De studies concluderen dat er diverse lokale complicaties zijn (infectie, bloeding, pijn, deflatie, kapselcontractuur, aanvullende chirurgie), maar geen hard bewijs dat siliconen borstimplantaten systemische gezondheidseffecten veroorzaken, zoals kanker of auto-immuunziekten.

2000-2010

2006 – Goedkeuring SBI’s met cohesieve gel van Allergan en Mentor op basis van klinische PMA-studies. Als goedkeuringsvoorwaarden moeten fabrikanten diverse post-goedkeuringsstudies uitvoeren om de prestaties en veiligheid op lange termijn te onderzoeken.

2010 – PIP-schandaal: de Franse gezondheidsinspectie (ANSM) vindt bewijs van gebruik van niet-goedgekeurde industriële siliconengel na talloze klachten. Uiteindelijk gaat PIP failliet en het Duitse TUV (‘notified body’ betrokken bij de toelating) wordt mede-schuldig verklaard door de Franse rechters. In de USA zijn PIP-SBI’s nooit verkocht, omdat ze door de FDA in 2000 al werden geweigerd vanwege een gebrekkig productieproces.

2010-2020

2011 - De FDA publiceert de update over de veiligheid van met siliconengel gevulde borstimplantaten. Melding van een mogelijk verband tussen SBI’s en ALCL2014 - RIVM verricht op verzoek van de IGZ een literatuuronderzoek. De conclusie is dat aan het gebruik van SBI risico’s zijn verbonden (scheuren, lekken, kapselvorming), maar geen causale relatie tussen SBI’s en het optreden van ziekten.2016 - De Wereldgezondheidsorganisatie ("WHO") erkent de relatie tussen ALCL en SBI’s (BIA-ALCL).2017 - Het RIVM publiceert het rapport gezondheidsklachten: 70% ervaart gezondheidsklachten na implantatie. Volgens het rapport was nader onderzoek nodig.2018 - Uit onderzoek van de VU blijkt dat 78% van de onderzochte ALCL gevallen BIOCELL implantaten van Allergan had (22 van 28). Dat kwam overeen met bevindingen wereldwijd. In november 2018 concludeert een wereldwijd onderzoek door journalisten onder leiding van het International Consortium of Investigative Journalists  (ICIJ) de gevaren die ervoor zorgden dat borstimplantaten in 1992 werden verboden, nooit verdwenen en dat een  groeiende hoeveelheid wetenschappelijke literatuur borstimplantaten koppelt aan auto-immuunziekten en BIA-ALCL. De Franse toezichthouder (ANSM) verbood in december 2018 alle BIOCELL SBI’s van Allergan, waarna het CE keurmerk niet werd verlengd en ze vanaf december 2018 dus niet meer mochten worden verkocht in Europa.2019 – op 24 juli 2019 volgde een wereldwijde terugroepactie van SBI’s van Allergan op verzoek van de FDA. Sindsdien worden ze nergens meer verkocht.

2020 - Heden

2020 – Het platform CalmYourTits – dat is opgezet om aandacht te vragen voor de gevaren van borstimplantaten - organiseert een petitie waarin kostenvergoeding door verzekeraars voor explantatiekosten werd verzocht. De petitie wordt door ruim 27.000 vrouwen ondertekend. De reactie is – al ruim 30 jaar – dat er meer onderzoek moet gebeuren.

2021 –  In mei kondigt ClaimShare i.s.m. met CalmYourTits na uitvoerig onderzoek aan een collectieve claim te organiseren. Het baanbrekende initiatief ontvangt veel support en verschijnt op radio en TV.