Aankondiging in opdracht van de rechtbank Amsterdam

Collectieve-(schadevergoedings)actie tegen Vattenfall (voorheen Nuon)

Stichting Nuon-Claim is een collectieve actie gestart tegen Vattenfall N.V., Vattenfall Sales Nederland N.V. en Vattenfall Energy Trading Netherlands N.V., voorheen ook bekend als Nuon. De procedure loopt bij de rechtbank Amsterdam.

Omschrijving van de groep voor wie de collectieve actie geldt

De collectieve actie geldt voor klanten/afnemers van elektriciteit van Vattenfall (voorheen Nuon)met een elektriciteitsaansluiting van meer dan 3 x 80 Ampère (grootverbruikers). Het gaat om grootverbruikers die in de periode vanaf 30 maart 2002 en doorlopend na 15 november 2016 of uitsluitend na 15 november 2016 bedragen afhankelijk van het gecontracteerd vermogen - een zogenoemde kW vergoeding - in rekening gebracht hebben kregen en hebben betaald, en die niet in het kader vaneen schikking met Vattenfall hun rechten op een (nadere) vergoeding hebben prijsgegeven. Op facturen is de in rekening gebrachte kW-vergoeding vermeld als: “vergoeding voor gecontracteerd vermogen”, “vergoeding voor gecontr.vermogen” of “gecontracteerd transportvermogen”. Wilt u over deze collectieve actie meer informatie, kijk dan op de website van de rechtspraak in het Centraal register voor collectieve vorderingen onder het kopje “Stichting Nuon-Claim tegen Vattenfall c.s. (31-3-2022)” (https://www.rechtspraak.nl/Registers/centraal-register-voor-collectieve-vorderingen). De volledige dagvaarding en de beslissingen van de rechtbank in deze zaak leest u daar. De beslissingen van de rechtbank zijn ook te vinden op https://uitspraken.rechtspraak.nl onder nummers ECLI:NL:RBAMS:2023:403 en ECLI:NL:RBAMS:2023:6683. Ook op de website van Stichting Nuon-Claim (https://www.nuon-claim.nI) kunt u meer informatie vinden.

Welke situatie is op u van toepassing?

Als u behoort tot de hierboven omschreven groep afnemers (d.w.z. u heeft als grootverbruiker (ook) na 15 november 2016 een zogenoemde kW vergoeding betaald), dan zijn er 3 situaties mogelijk. Kijkt u hieronder welke situatie op u van toepassing is. Daarbij staat telkens of u iets moet doen of niet.

* Situatie 1

Als u woont/bent gevestigd in Nederland en u vindt het goed dat Stichting Nuon-Claim ook uw belangen behartigt, dan hoeft u niets te doen. Als de collectieve vordering van Stichting Nuon-Claim geheel of gedeeltelijk wordt toegewezen kunt u daar rechten aan ontlenen. Maar als die vordering wordt afgewezen, bent u daaraan ook gebonden. U hoeft op dit moment niet te betalen voor de behartiging van uw belangen, de proceskosten worden vooralsnog gedragen door een externe financier. Indien blijkt dat (ex-)afnemers van Vattenfall (voorheen Nuon) recht hebben op schadevergoeding, dan heeft Stichting Nuon-Claim recht op tussen de 8% en 12% van de schadevergoeding (met een minimum van driemaal de gemaakte kosten) plus vergoeding van de door haar gemaakte onkosten. Indien blijkt dat u recht heeft op een vergoeding, dan volgt nadere informatie over hoe u die vergoeding krijgt na afloop van de procedure. Dat kan nog een tijd duren. Het is daarom belangrijk dat u bewijs bewaart, zoals facturen, overeenkomsten en correspondentie met Nuon/Vattenfall.

* Situatie 2

Als u woont in Nederland maar u wilt niet dat Stichting Nuon-Claim uw belangen in deze procedure behartigt (bijvoorbeeld omdat u hierover zelf een procedure wilt voeren), dan moet u aan de rechtbank laten weten dat u niet gebonden wilt zijn aan de uitkomst van de procedure (dat heet: ‘opt-out’). U bent dan niet aan de uitspraak in deze zaak gebonden, maar u kunt er ook geen rechten aan ontlenen. Als u kiest voor ‘opt-out’, dan kunt u dat uiterlijk tot 24 maart 2024 doorgeven. U kunt uw keuze voor opt-out doorgeven via de volgende website: https://www.rechtspraak.nl/Registers/centraal-register-voor-collectieve-vorderingen. Op deze webpagina staat in de map “Stichting Nuon-Claim tegen Vattenfall c.s.(31-3-2022)” een ‘opt-out’-link. Als u daarop klikt, kunt u via veilig mailen een e-mailbericht opstellen. Kopieert u in die mail de onderstaande tekst en vult u a.u.b. uw gegevens in. U moet met uw verklaring een factuur meesturen waaruit blijkt dat het bedrijf of de rechtspersoon die u vertegenwoordigt op of na 15 november 2016 een zogenoemde kW-vergoeding betaalde. Ook moet u vermelden of u met Vattenfall een schikking heeft getroffen waarin afstand is gedaan vaneen nadere schadevergoeding. Daarna kunt u de e-mail verzenden. U kunt uw keuze voor ‘opt-out’ ook per post doorgeven. Stuurt u dan een brief aan de rechtbank Amsterdam, t.a.v. team handel (Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam). Stuur met die brief ook een factuur mee waaruit blijkt dat het bedrijf of de rechtspersoon die u vertegenwoordigt op of na 15 november 2016 een zogenoemde kW-vergoeding betaalde.

In de brief of in de e-mail kunt u de volgende tekst gebruiken: “Mijn naam is [..] en ik vertegenwoordig rechtsgeldig het bedrijf of de rechtspersoon [..] met adres [..]. Dit bedrijf heeft van Nuon/Vattenfall (ook) na 15november 2016 een “kW-vergoeding” gefactureerd gekregen en betaald. Ik wil niet dat Stichting Nuon-Claim in de procedure met zaaknummer C/13/716600 / HA ZA 22-332 de belangen van mijn bedrijf/rechtspersoon behartigt. Het bedrijf/de rechtspersoon heeft wel/niet [invullen wat van toepassing is] een schikking met Vattenfall getroffen waarin afstand is gedaan van nadere schadevergoeding.”

* Situatie 3

Als het bedrijf of de rechtspersoon die u vertegenwoordigt niet langer een vestiging of filiaal in Nederland heeft, dan heeft de collectieve actie niet automatisch betrekking op uw belangen. U kunt echter de rechtbank laten weten dat u wel wilt dat Stichting Nuon-Claim ook voor uw belangen optreedt (‘opt-in’). Als uw bedrijf nu geenvestiging meer in Nederland heeft en u kiest voor ‘opt-in’, dan betekent dat het volgende. Als de vorderingen van Stichting Nuon-Claim geheel of gedeeltelijk worden toegewezen, kunt u daaraan rechten ontlenen, maar als deze worden afgewezen, bent u daaraan (ook) gebonden. Als u kiest voor ‘opt-in’, dan kunt u dat uiterlijk tot 24 maart 2024 doorgeven. U kunt uw keuze voor ‘opt-in’ doorgeven via de volgende website: https://www.rechtspraak.nl/Registers/centraal-register-voor-collectieve-vorderingen.Op deze webpagina staat in de map “Stichting Nuon-Claim tegen Vattenfall c.s.(31-3-2022)” een ‘opt-in’-link. Als u daarop klikt, kunt u via veilig mailen een e-mailbericht opstellen. Kopieert u in die mail de onderstaande tekst en vult u a.u.b. uw gegevens in. U moet met uw verklaring een factuur meesturen waaruit blijkt dat het bedrijf of de rechtspersoon die u vertegenwoordigt op of na 15 november 2016 een zogenoemde kW-vergoeding betaalde. Ook moet u vermelden of u met Vattenfall een schikking heeft getroffen waarin afstand is gedaan vaneen nadere schadevergoeding. Daarna kunt u de e-mail verzenden.

U kunt uw keuze voor‘ opt-in’ ook per post doorgeven. Stuurt u dan een brief aan de rechtbank Amsterdam, t.a.v. team handel (Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam). Stuur met die brief ook een factuur mee waaruit blijkt dat het bedrijf of de rechtspersoon die u vertegenwoordigt op of na 15 november 2016 een zogenoemde kW-vergoeding betaalde. In die brief of in de e-mail kunt u de volgende tekst gebruiken: “Mijn naam is [..] en ik vertegenwoordig rechtsgeldig het bedrijf of de rechtspersoon [..] met adres [..]. Dit bedrijf heeft van Nuon/Vattenfall (ook) na 15november 2016 een “kW-vergoeding” gefactureerd gekregen en betaald. Het bedrijf heeft geen vestiging in Nederland, maar ik stem ermee in dat in de procedure van Stichting Nuon-Claim (zaaknummer C/13/716600/HA ZA 22-332) ook haar belangen worden behartigd. Het bedrijf/de rechtspersoon heeft wel/niet [invullen wat van toepassing is] een schikking met Vattenfall getroffen waarin afstand is gedaan van nadere schadevergoeding.”

Ten aanzien van afnemers van elektriciteit van Vattenfall (voorheen Nuon) die uitsluitend vóór 15 november 2016 een zogenoemde kW-vergoeding in rekening gebracht hebben kregen en hebben betaald, loopt een aparte collectieve actie bij de rechtbank Amsterdam, onder zaaknummer C/13/739929 HA ZA 23-873. Deze groep hoeft zich op dit moment niet te melden om al of niet mee te kunnen doen. Dat komt op een later moment. Deze afnemers moeten de website van de Stichting Nuon-Claim (https://www.nuon-claim.nl) in de gaten houden.