Terug naar overzicht

Waarom draag ik een percentage af bij succes?

Voor het voorwerk, het samenbrengen van de groep, de stichting, het inhuren van het team en de advocaat en het managen van de claim zijn en worden kosten gemaakt. Deze kosten brengen wij u niet in rekening, onder meer omdat ze onvoorspelbaar zijn. Omdat zowel de uitkomst als de te verwachten kosten onzeker zijn, staat tegenover dit kostenrisico een percentage voor de financiers als de claim slaagt.